ผู้ประกอบการธุรกิจ smes/ OTOPและ วิสาหกิจชุมชนใน จ.สุพรรณบุรีเข้าอบรมตามโครงการเศรษฐกิจสุพรรณบุรีมั่งคั่ง เศรษฐกิจชาติมั่นคง

เช้าวันนี้(10 มิย.)คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสุพรรณบุรี จัดอบรมโครงการเศรษฐกิจสุพรรณบุรีมั่งคั่ง เศรษฐกิจชาติมั่นคง ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเปิดโครงการ  เพื่อพัฒนาส่งเสริมธุรกิจขนาดย่อม โอท็อปและวิสาหกิจชุมชน  ส่งเสริมการขายสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสุพรรณบุรีให้มีช่องทางการตลาดที่ทันสมัย สามารถนำไปใช้ได้จริง โดยการใช้โซเชียลมีเดียให้เป็นประโยชน์ พร้อมทั้งเสริมสร้างองค์ความรู้ในการเตรียมตัวเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกต้อง  โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจ smes  / OTOP วิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมอบรม
        ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีกล่าวว่าจากสถานการณ์ไวรัส covid 19 แพร่ระบาด ทำให้ธุรกิจต่างๆซบเซา  ดังนั้นการใช้โซเชียลมีเดีย เป็นช่องทางการจำหน่าย  น่าจะเพิ่มยอดสินค้าได้มากขึ้น  นอกจากนั้น จ.สุพรรณบุรสร้างแบรนด์น้องเหน่อ รับรองสินค้าและแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมการขายอีกทางหนึ่ง/

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ


คะแนนโหวต :