สภาเทศบาลตำบลวังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี เปิดประชุมครั้งแรกพร้อมเลือกประธานและรองประธานสภาฯ

บ่ายวันนี้(10 มิย.)ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์  จ.สุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานประดับอินทนูแก่ นางสาวจริยา โพธสุธน  นายกเทศมนตรีตำบลวังน้ำซับ พร้อมผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังน้ำซับ และเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังน้ำซับ ครั้งแรก 

      ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ขอให้ผู้บริหารเทศบาลตำบลวังน้ำซับ ทำตามความต้องการประชาชน  ตามแผนพัฒนาเทศบาล และแก้ปัญหาความเดือดของประชาชน   สนองนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนา จ.สุพรรณบุรี  โดยต้องทำตามกฎ ระเบียบที่ถูกต้อง

      จากนั้นที่ประชุมมีวาระเลือกประธานและรองประธานสภาเทศบาลตำบลวังน้ำซับ ซึ่งผลการเลือกมีดังนี้ ประธานสภาเทศบาลตำบลวังน้ำซับ ได้แก่นายประเทือง เมืองวงษ์  รองประธานสภา ได้แก่นายปพนธีร์  ทองนวล


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar