ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่สุพรรณบุรีตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้) และตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดสุพรรณบุรี แห่งที่ 1

วันนี้ (18 มิ.ย.65) นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้) ในด้านระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  การถ่ายทอดเทคโนโลยี  องค์ความรู้ด้านข้าว  พร้อมทำกิจกรรมนั่งรถชมวิวชมแแปลงอนุบาลกล้าแผ่น เรียนรู้แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ 
จากนั้น คณะฯได้เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดสุพรรณบุรี แห่งที่ 1 ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี โดยนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายให้มาติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระองค์ท่านทรงให้ความสำคัญกับเรื่องของการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตในพี่น้องประชาชน สำหรับพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้รับความร่วมมือจากทางจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด 3 แห่ง ซึ่งรับสุนัขได้ตอนนี้ไม่ต่ำกว่า 800 ตัว โดยได้รับการดูแลจากทุกภาคส่วน อย่างไรก็ตามสุนัขเหล่านี้ยังคงที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือดูแลจากประชาชน โดยเฉพาะเรื่องของอาหารและเวชภัณฑ์ต่างๆ และอยากให้ทุกจังหวัดทุกท้องถิ่นมีศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดเพื่อที่จะได้รับสุนัขจรจัดมาอยู่ในความดูแล 
นอกจากนี้ ขอให้พี่น้องประชาชนที่นำสุนัขมาเลี้ยงก็ขอให้ดูแลไปตลอดอย่างนำมาปล่อยทิ้ง เพราะจะเป็นภาระต่อสังคม และสำหรับผู้มีจิตศรัทธาในการช่วยเหลือสุนัขเหล่านี้ สามารถติดต่อได้ทั้งศูนย์อำเภอเมือง ศูนย์อู่ทอง และศูนย์อำเภอสองพี่น้อง

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม