จังหวัดสุพรรณบุรีมอบเครื่องหมาย “รักษาแผ่นดินยิ่งชีพ” ให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นส่วนรวม

เช้าวันนี้ (3 ก.ย.) ที่บริเวณโถงมุกหน้า ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร  สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาแผ่นดินยิ่งชีพ” ให้กับ นายสุภาพ  สุขแก้ว พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี  หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ

    กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย จัดสร้างหมาย  “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”  ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน อัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร.ประดิษฐานบนเครื่องหมายฯและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องหมายแก่ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เพื่อมอบให้กับผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนและผู้ประกอบผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม สำหรับเป็นเครื่องเตือนใจให้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิต

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม