จังหวัดสุพรรณบุรีจัดพิธีมอบแบบผ้าบาติก ลายพระราชทานและโครงการมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2564

บ่ายวันนี้(27 ก.ย.)สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.สุพรรณบุรีจัดโครงการมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดินประจำปี 2564 และมอบรางวัลพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง/อยู่เย็นเป็นสุขดีเด่น/และผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด  ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายณัฐภัทร  สุวรรณประทีป  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเปิดงานและพิธีมอบรางวัลดังนี้ 

      โล่รางวัลพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็น เป็นสุขดีเด่น ได้แก่บ้านใหม่หนองมะสัง อำเภอด่านช้าง 

    โล่รางวัลสิงห์ทอง ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นชาย ได้แก่นายวิทูล ธนาวีระชัย อำเภอเดิมบางนางบวช  ดีเด่นหญิง ได้แก่นางปรียารัตน์  ชมพูพวง  อำเภอบางปลาม้า

องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น ได้แก่ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบัลลังก์อำเภอหนองหญ้าไซ

ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบลดีเด่น ได้แก่ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลวังลึกอำเภอสามชุก 

ประกาศ เกียรติบัตรครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างดีเด่น ชนะเลิศได้แก่นางสาวชมพู่ กาฬษร อำเภอหนองหญ้าไซ 

โล่รางวัลคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลดีเด่นระดับเขตได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลวังน้ำซับอำเภอศรีประจันต์ 

ประกาศเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบได้แก่อบต.วังน้ำเย็น อำเภอบางปลาม้า

  หมู่บ้านที่มีความมั่นคงทางอาหารที่เกิดการเปลี่ยนแปลง ได้แก่บ้านโพธิ์ศรี อำเภอบางปลาม้า

บ้านพักข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนได้แก่นางสาวจตุพร พูนเพิ่ม นักวิชาการพัฒนาชุมชน อำเภอเดิมบางนางบวช  

ผู้นำทางศาสนาได้แก่ พระครูสิริวรธรรมมาภินันท์  เจ้าอาวาสวัดมะนาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 

  ประกาศเกียรติบัตรผู้นำโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเด่น ระดับจังหวัด ได้แก่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง

        จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานพิธีมอบแบบผ้าบาติกลายพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา แก่พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี นายอำเภอและผู้แทนรวม 10 อำเภอ

โอกาสเดียวกันนี้มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติบัตรให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปี 2564 และใบประกาศเกียรติคุณผู้ว่าราชการจังหวัดต้นแบบปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารรอบ 2

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม