ผู้ว่าฯสุพรรณบุรีมอบนโยบายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

วันนี้ (7 ต.ค. 64) ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลืองตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร  สุวรรณประทีป  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานมอบนโยบายในการประชุมซักซ้อมแนวทางในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 และกำหนดให้มีการรับสมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันที่ 11 -15 ตุลาคม 2564 โดยมี นางสาวสมิหรา เดชะอังกูร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมประชุม
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่และแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับแผนการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภา และนายก อบต. การสมัครรับเลือกตั้ง วิธีการหาเสียงลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมฝากแนวทางปฏิบัติให้กับกรรมการการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ปฏิบัติตามกรอบเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนด/ เป็นกลาง โปร่งใส /ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึงทั้งผู้สมัครและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง / ใช้งบประมาณให้คุ้มค่าและถูกระเบียบ และช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 
จังหวัดสุพรรณบุรีประกอบด้วย 10 อำเภอ 80 องค์การบริหารส่วนตำบล 816 หน่วยเลือกตั้ง
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม