มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรีที่ประสบอุทกภัย

วันนี้ ( 8 ต.ค. 64) เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาด ทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย พระราชทานถุงยังชีพมามอบให้กับราษฎรเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 4,500 ถุง และพระสงฆ์จำนวน 225 ชุด โดยมี นายณัฐภัทร  สุวรรณประทีป  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้แทนถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 5 รูป และมอบให้กับนายอำเภอ นำไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยต่อไป 
นายณัฐภัทร  สุวรรณประทีป  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะได้เชิญถุงยังชีพพระราชทานลงเรือนำไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่อยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำท่านจีนในพื้นที่ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย ให้เข้มแข็ง ซึ่งการได้รับสิ่งของพระราชทานครั้งนี้ ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
จังหวัดสุพรรณบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 10 อำเภอ 110 ตำบล 1,008 หมู่บ้าน 299,083 ครัวเรือน ประชากร 848,720 คน จังหวัดสุพรรณบุรี ประสบอุทกภัยตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2564 และได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) 10 อำเภอ 2 เทศบาล 102 ตำบล 28 ชุมชน 846 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 35,083 ครัวเรือน 69,474 คน ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งได้บูรณาการและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรสาธารณภัยในการสูบน้ำช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำ รวมทั้งเร่งระบายน้ำจากแม่น้ำท่าจีนโดยติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำสำหรับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ จะได้เร่งดำเนินการสำรวจตรวจสอบความเสียหายและให้ความช่วยเหลือต่อไป
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม