มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

วันนี้ (18 พ.ย.64) พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มอบสิ่งของพระราชทานถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 5 รูป และมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1,435 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ตัวแทนชาวบ้านตำบลบางใหญ่ จำนวน 30 ราย เพื่อนำไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่อไป
ทั้งนี้ จ.สุพรรณบุรี ประสบอุทกภัยตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย.64 และได้ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย 10 อำเภอ 2 เทศบาล 110 ตำบล 35 ชุมชน 997 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 56,110 ครัวเรือน 87,285 คน โดยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งให้ความช่วยเหลือในทุกด้าน และจะเร่งดำเนินการตรวจสอบความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาต่อไป
สำหรับตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน มีประชากรจำนวน ทั้งสิ้น 4,524 คน โดยประสบปัญหาอุทกภัยทั้ง 8 หมู่บ้าน โดยเริ่มท่วมตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนจำนวน 4 หมู่บ้านซึ่งติดริมแม่น้ำ ได้แก่ หมู่ที่ 1,8,2และ3 และช่วงปลายเดือนตุลาคมได้ประสบปัญหาน้ำท่วมหนักอีกจำนวน 4 หมู่บ้าน ที่เหลือ โดยเฉพาะหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 ที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างหนัก เนื่องจากพื้นที่อยู่กลางทุ่ง ห่างไกลจากถนนหลัก ถนนภายในหมู่บ้านน้ำท่วมสูงทุกเส้น ทำให้ประชาชนประสบปัญหาเดือดร้อนในการดำรงชีพ ไม่สามารถสัญจรติดต่อกับภายนอกได้สะดวก การสัญจรต้องใช้เรืออย่างเดียว การมอบถุงยังชีพพระราชทานในครั้งนี้ จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น  และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบได้ในระดับหนึ่ง

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม