มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พิธีมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

วันนี้(18 พ.ย. 64) เวลา 9.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวเพื่อช่วยเหลือผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด เป็นประธานในพิธีมอบเงินสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยจำนวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่ ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางปลาม้า ดังนี้
1. ครอบครัวของนายธนินท์รัฐ อัครศรีวรโชติ อายุ 61 ปี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564  ในวันดังกล่าวผู้เสียชีวิตได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ออกจากบ้าน และคาดว่าผู้เสียชีวิตน่าจะขับขี่รถจักรยานยนต์ระหว่างน้ำหลากระหว่างถนนทำให้ตกลงคลองจมน้ำเสียชีวิต ภรรยา
2.ครอบครัวของนางสาวเรณู นักฟ้อน อายุ 50 ปี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เสียชีวิตเมื่อวันที่                   1 พฤศจิกายน 2564 ในวันดังกล่าวผู้เสียชีวิตได้พายเรือออกไปวางตาข่ายจับปลา แต่ไม่กลับบ้าน ครอบครัวจึงได้ออกตามหา และได้พบผู้เสียชีวิตอยู่กลางทุ่งนาที่มีน้ำท่วมสูงห่างจากถนนประมาณ 1 กิโลเมตร บริเวณหมู่ที่ 9 ตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า สามี
3.ครอบครัวของนายสมบูลย์ แซ่คู อายุ 48 ปี ณ เทศบาลตำบลไผ่กองดิน เสียชีวิตเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ในวันดังกล่าวหลานของผู้เสียชีวิตที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกันได้พบผู้เสียชีวิตจมน้ำอยู่ใต้ถุนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกัน โดยบริเวณดังกล่าวมีร่องน้ำที่น้ำท่วมขัง พี่สาว
4.ครอบครัวของนายพยงค์ วิบูลย์ชาติ อายุ 50 ปี ณ วัดดอนขาด ตำบลวัดโบสถ์ ผู้เสียชีวิตบวชเป็นพระอยู่ที่วัดดอนทอง ตำบลวัดโบสถ์ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ผู้เสียชีวิตได้ออกไปบิณฑบาตโดยใช้เรือเครื่อง ซึ่งขณะกลับกุฏิ เรือได้เสียหลักพลิกคว่ำ ประกอบกับผู้เสียชีวิตว่ายน้ำไม่เป็น จึงเป็นเหตุให้จมน้ำเสียชีวิต น้องชาย
ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ เยียวยาครอบครัวผู้ได้รับความสูญเสีย และบรรเทา ความเดือดร้อนแก่บุคคลในครอบครัว โดยผู้แทนของครอบครัวผู้เสียชีวิตที่เข้ารับมอบเงินสงเคราะห์ฯ ในครั้งนี้ ต่างรู้สึกปลื้มปีติในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบอุทกภัย และขอพระราชทานพระราชวโรกาส ถวายสัตย์ปฏิญาณที่จะมุ่งมั่นสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติ ภายใต้พระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม ให้สมกับพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีแก่ปวงพสกนิกรตลอดมา

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม