ผู้ว่าฯสุพรรณบุรี เปิดศูนย์การเรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างสมดุลและศูนย์จัดจำหน่ายสินค้าภูมิสมดุล

วันนี้ (19 พ.ย. 64) ที่วิสาหกิจชุมชนภูมิสดุล อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างสมดุลและศูนย์จัดจำหน่ายสินค้าภูมิสมดุล โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี ซึ่งจัดโดย อาจารย์เดชา ศิริภัทร และคณะ
นายพล พลเสน ประธานวิสาหกิจชุมชนภูมิสมดุล กล่าวว่า วิสาหกิจชุมชนภูมิสมดุลเกิดจากการร่วมมือกัน จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างสมดุล ผลักดันให้เกิดศูนย์จัดจำหน่ายสินค้าชุมชน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและแนวทางดำเนินงานทุกภาคส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรี และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในทุกส่วนงาน รวมถึงกลุ่มเกษตร Yong Smart Farmer กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้คนไทยมีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง ด้วยการเข้าใจถึงแก่นหัวใจสำคัญเรื่องภาวะธำรงดุล (Homeostasis) สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น มีความมั่นคงในอาชีพ จากการผลิตสินค้าจากภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่น สามารถจำหน่ายได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจสนับสนุนให้คนไทย เที่ยวไทย บริโภคอาหารไทย ซื้อสินค้าไทย ใช้สมุนไพรไทย ใช้เวชสำอางไทย เกิดการพัฒนายกระดับคุณภาพของชีวิตคนไทย โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด ก่อให้เกิดประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ การอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน และเกิดการยกระดับคุณภาพ มาตรฐานสินค้าและบริการของชาวจังหวัดสุพรรณบุรีอีกด้วย
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้กล่าวขอบคุณคณะผู้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างสมดุลและศูนย์จัดจำหน่ายสินค้าภูมิสมดุล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี และขอให้มุ่งมั่นพัฒนาความรู้และสินค้าต่อไป

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม