นำร่องคลัสเตอร์ข้าวเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ทางออกชาวนาไทยแก้ไขปัญหาราคาผลผลิต

วันนี้(24 พ.ย.64) ที่วัดทุ่งเข็น ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี คลัสเตอร์เกษตรแห่งประเทศไทย องค์กรภาคพลเมือง ร่วมกับ คลัสเตอร์ ข้าวเมืองสองพี่น้องสุพรรณบุรี จัดสัมมนาเชิงกลยุทธ์ “คลัสเตอร์ข้าวเมืองสองพี่น้อง”โดย นายพายัพ ยังปักษี ประธานคลัสเตอร์เกษตรแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การทำคลัสเตอร์ที่นี่ที่แรก เพราะมีความพร้อมในทุกมิติ ในการเป็นคลัสเตอร์ข้าว ต้นแบบของประเทศไทย  และร่วมกันเรียนรู้ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และ อุปสรรค ของการปลูกข้าวเมืองสองพี่น้อง และพื้นที่ใกล้เคียง/การแสวงหาแนวทาง การลดต้นทุน / เพิ่มผลผลิต ข้าวสายพันธุ์ ที่ตลาดต้องการ และเรียนรู้บทบาทของ โรงสี และ ผู้ส่งออก เพื่อทำธุรกิจร่วมกัน  โดยร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวทั้งระบบ  ตลอดจนร่วมกับสถาบันการเงิน เพื่อใช้เงินลงทุนให้เกิดกำไรที่ชัดเจน  เป็นการสร้างขบวนการทำงานเป็นทีม ภายใต้ผลประโยชน์ร่วมกัน  ที่สำคัญเป็นการสร้างโมเคลคลัสเตอร์ข้าวนำร่อง เพื่อสรุปเป็นบทเรียน ความผิดพลาด หรือ สำเร็จ 
สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้  เป็นการร่วมวิเคราะห์ ความต้องการข้าวจากผู้ส่งออก แล้วมาบอกสมาชิกว่าจะให้ปลูกสายพันธุ์อะไร กำหนดไปเลยว่ากลุ่มไหน รับสายพันธุ์ไหนไปปลูก ดูแลเมล็ดพันธุ์ เรื่องตลาด เรื่องส่งออก เรื่องแปรรูป ต่างจากนาแปลงใหญ่ ที่ไม่ได้กำหนดว่าใครจะปลูกอะไร กำหนดแค่เวลาปลูกพร้อมกัน เกี่ยวพร้อมกัน โดยมี องค์กรชาวนา ตัวแทนโรงสี และ ผู้ส่งออก รวมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 100 คน เข้าร่วมสัมมนา ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม