จังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564

เช้าวันที่ (25 พ.ย.2564) เมื่อเวลา 09.30 น. ที่ หอประชุมศรีสุพรรณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1  นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องด้วย วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี ตรงกับวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

จากนั้นเวลา 11.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญชาติไทย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” พร้อมกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และนำกล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” 3 ครั้ง ก่อนจะร่วมกันปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา อ.เมืองจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

    พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 2 ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ในระหว่างที่ ทรงศึกษาอยู่ ณ ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นประเทศที่ก่อกำเนิดกิจการลูกเสือขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก ได้ทรง เห็นว่า กิจการลูกเสือเป็นกิจการที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติเป็นอันมาก

    เมื่อทรงเสด็จเถลิงถวัลย์ ขึ้นครองราชย์สมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรี จึงได้ทรงจัดตั้งกองลูกเสือไทยขึ้น เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 นับเป็นประเทศที่มีการจัดตั้งกิจการลูกเสือเป็นประเทศที่ 3 รองจากประเทศอังกฤษ และ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยในระยะแรกได้ทรงจัดตั้งเป็น กองเสือป่า ฝึกอบรมเยาวชนให้รู้จักรักชาติ ความมีระเบียบ วินัย และการช่วยเหลือป้องกันประเทศชาติ โดยทรงเสียสละ ฝึกด้วยพระองค์เอง จนกระทั่งกิจการลูกเสือได้เจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับตราบเท่าทุกวันนี้ นอกจากพระองค์จะได้ทรงจัดตั้งกองลูกเสือขึ้นในประเทศไทยแล้ว

    พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ที่ทรงพระปรีชาสามารถในทุกด้าน ได้ทรงปกครองบ้านเมือง ให้ประชาชนใต้ร่มโพธิสมภาร มีชีวิตความเป็นอยู่ ด้วยความร่มเย็นเป็นสุข ทรงพัฒนาบ้านเมือง ให้เจริญรุ่งเรืองเท่าเทียมอารยประเทศ พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถเป็นพิเศษ ในด้านนิพนธ์บทประพันธ์ ทั้งร้อยแก้ว และ ร้อยกรอง เป็นคติสร้างความสำนึก ให้คนไทยรักชาติ พระองค์ทรงเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยทั้งชาติ พสกนิกรจึงได้พร้อมใจกัน ถวายสมญานาม พระองค์ว่า”พระมหาธีรราชเจ้า”


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม