จังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีต่อไฟพระฤกษ์ประทานจากสมเด็จพระสังฆราช เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี

วันนี้ (27 ธ.ค.64) ที่พระวิหารหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ได้จัดให้มีพิธีต่อไฟพระฤกษ์ประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก แก่เจ้าคณะอำเภอทั้ง 10 อำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อใช้ในกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่ พุทธศักราช 2564 โดยมีพระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ ดร. เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีนางสาวนิษฐกานต์ คุณวัชระกิจ วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้อันเชิญไฟพระฤกษ์ประทานฯ เข้าสู่พระวิหารหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
นางสาวนิษฐกานต์ คุณวัชระกิจ วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้ร่วมกับองค์การทางศาสนา กำหนดจัดกิจกรรม"สวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่ พุทธศักราช 2564 ต้อนรับ 2565 ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2564 - 1 มกราคม 2565 เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน ลด ละ เลิกอบายมุข ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2565 และเป็นการสืบทอดพระพุทธิศาสนา รวมทั้งถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์
สำหรับไฟพระฤกษ์ที่ได้รับประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เป็นไฟที่ประทานมาเพื่อให้เจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดนำไปจุดเทียนมงคลในพิธีสวดมนต์ข้ามปี เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้แทนรับการประทานไฟพระฤกษ์ และมอบให้วัฒนธรรมจังหวัดนำไปถวายแด่เจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด จุดเทียนมงคลในพิธีสวดมนต์ข้ามปี เพื่อความศักดิ์สิทธิ์ ความรุ่งโรจน์ ความสำเร็จ ความสามัคคี อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่พุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมพิธี และเป็นสิริมงคลยิ่งของการเข้าสู่ศักราชใหม่

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม