พุทธศาสนิกชนชาวสุพรรณบุรีร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565

ที่วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี นายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนชาวสุพรรณบุรีและนักท่องเที่ยว ร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วิถีใหม่ ซึ่งทางวัดได้ตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ พร้อมจำกัดจำนวนผู้ที่มาร่วมพิธีและมีการถ่ายทอดสดออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้พุทธศาสนิกชนที่ไม่สามารถเดินทางมาที่วัด ได้ร่วมสวดมนต์ไปพร้อมกัน แทนการฉลองส่งท้ายปีใหม่ด้วยการดื่มแอลกอฮอล์ 
โดยนายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานในพิธีต่อไฟพระฤกษ์ประทานของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระสงฆ์และผู้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ บทสรรเสริญพระรัตนตรัย พร้อมรับน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลและในวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2565
กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้ร่วมกับองค์การทางศาสนา กำหนดจัดกิจกรรม"สวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่ พุทธศักราช 2564 ต้อนรับ 2565 ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2564 - 1 มกราคม 2565 เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน ลด ละ เลิกอบายมุข ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2565 และเป็นการสืบทอดพระพุทธิศาสนา รวมทั้งถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม