ผู้ว่าฯสุพรรณบุรี เปิดนิทรรศการ ข้าวคือชีวิต แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านเทคโนโลยีการเกษตร

วันนี้ (7 ม.ค.65) ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดนิทรรศการ "ข้าวคือชีวิต" โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ อพวช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดขึ้น เพื่อเป็นตัวอย่างให้ชาวจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนนิสิตนักศึกษาที่จะได้เรียนรู้องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการเกษตรของมหาวิทยาลัยวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแก่งการสร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดินสู่สากล เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
นายสุวิทย์ เปานาเรียง ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าว่า นิทรรศการ "ข้าว คือ ชีวิต" พัฒนาขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างสมาชิกในเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และศูนย์วิทยาศาสตร์แห่งภูมิภาคเอเชียแปชิฟิก (ASPAC) โดยนำเสนอวัฒนธรรมข้าวของประเทศต่างๆเรื่องราวที่น่าทึ่งเกี่ยวกับข้าว หนึ่งในพืชอาหารที่สำคัญของโลก เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญอย่างมากสำหรับผู้คนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ผ่านเรื่องราว เรื่องเล่า กิจกรรม และสื่อหลากหลายรูปแบบ เพื่อนำเสนอความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนหลากอาชีพที่มีต่อข้าว อาทิ ชาวนา นักวิทยาศาสตร์ และผู้บริโภคทั่วไป 
นิทรรศการชุดนี้ จะสะท้อนให้ผู้เข้าชมเห็นมุมมองด้านวิทยาศาสตร์และการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของข้าว และสถานการณ์เกี่ยวกับข้าว โดยนิทรรศการดังกล่าวจะจัดแสดงตลอดปี 2565 เปิดให้ประชาชนทั่วไปหรือสถานศึกษาที่สนใจนำเด็กและเยาวชนเข้าชมเป็นหมู่คณะได้ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถติดต่อล่วงหน้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 081-804-2857

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม