ชาวสุพรรณบุรีร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 16 ปี ชาติภูมิสถาน ป.อ.ปยุตโต

วันนี้ (12 ม.ค.65) ที่ตลาดเก่าศรีประจันต์ ชาติภูมิสถาน ป.อ.ปยุตโต อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีทำบุญครบรอบ 16 ปี ชาติภูมิสถาน ป.อ.ปยุตโต โดยมี นายปิยะพงษ์ บุญส่ง นายอำเภอศรีประจันต์ และประชาชนชาวสุพรรณบุรีเข้าร่วมพิธี  
พิพิธภัณฑ์ ชาติภูมิสถาน ป.อ.ปยุตโต เดิมเป็นบ้านและสถานที่เกิดของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ตั้งอยู่ในตลาดอำเภอศรีประจันต์ ซึ่งได้รับการบูรณะให้เป็นพิพิธภัณฑ์ แสดงถึงประวัติ และความเป็นอยู่ของครอบครัวของท่านในสมัยก่อน ได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์มาแล้วกว่า 10 ปี แสดงความเป็นมาของชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน และชีวิต ป.อ. ปยุตฺโต ตั้งแต่เกิด พร้อมทั้งผลงานนิพนธ์จำนวนมาก  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เป็นพระนักวิชาการนักคิดนักเขียนผลงานทางพระพุทธศาสนารุ่นใหม่ มีผลงานทางวิชาการพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก ผลงานของท่านที่เป็นที่รู้จัก เช่น พุทธธรรม เป็นต้น ท่านได้รับการยกย่องจากทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างมาก ด้วยผลงานของท่านทำให้ท่านได้รับรางวัลและดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากหลายสถาบันทั้งในและนอกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ท่านเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ จากยูเนสโก (UNESCO Prize for Peace Education)  
นอกจากนี้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ที่ท่านได้รับรวมมีมากกว่า 15 สถาบัน ซึ่งนับว่าท่านเป็นพระภิกษุสงฆ์ไทยที่ได้รับการยกย่องให้ได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์มากที่สุดในปัจจุบัน ปัจจุบันสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ดำรงตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์พิเศษ ประจำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และจำพรรษาอยู่ที่วัดญาณเวศกวัน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม