สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี นายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นายอุบล เดชอุ่ม สหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะเลขานุการคณะทำงาน และมีคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 33 หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบและติดตามผลการปฏิบัติงาน และงบประมาณตามแผนงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ตามกรอบภารกิจ 6 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาที่ดิน ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การตลาด ด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่ม ด้านการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ และด้านการส่งเสริมและจัดทำบัญชีครัวเรือน 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม