ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4/2565 ประจำเดือนเมษายน 2565

วันนี้ (28 เม.ย.65) เวลา 09.30 น. ห้องประชุม MC ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4/2565 ประจำเดือนเมษายน 2565 ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Zoom meeting  โดยก่อนการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบวุฒิบัตรให้แก่ผ่านการฝึกอบรมโครงการรวมพลคนกู้ภัยขององค์การสาธารณกุศล ประจำปี 2564 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ขอความร่วมมือสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแจ้งให้อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์การสาธารณกุศลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดเข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการรวมพลคนกู้ภัยขององค์การสาธารณกุศล ประจำปี 2564 การฝึกอบรมรวมพลคนกู้ภัย รุ่นที่ 3 - 18 รุ่นละ 1 วัน ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม - 13 กันยายน 2564 เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายในการบูรณาการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินของพื้นที่จังหวัด โดยฝึกอบรมเรียนรู้แบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Room ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรี มีผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการรวมพลคนกู้ภัยขององค์การสาธารณกุศล ประจำปี 2564 จำนวน 6 ราย 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม