หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา มอบคอกสุนัขใหม่ ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดสุพรรณบุรีแห่งที่ 1 เพื่อบรรเทาความแออัด และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของสุนัขภายในศูนย์

วันนี้ (29 เม.ย.65) ที่ ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดสุพรรณบุรี แห่งที่ 1 นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี รับมอบคอกพักพิงสุนัขจรจัด จากคุณกัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ซึ่งได้สนับสนุนงบประมาณส่วนตัวในการก่อสร้างคอกดังกล่าว จำนวน 3 แสนบาท เพื่อใช้ในการบรรเทาความแออัดของสุนัขจรจัดภายในศูนย์ฯ เนื่องจากศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดสุพรรณบุรีแห่งที่1 มีจำนวนสุนัขจรจัดจำนวนมาก (300กว่าตัว) ทั้งคอก1,2 ทำให้มีความแออัดคับแคบ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตสุนัข และการรักษาความสะอาด คุณกัญจนาจึงได้สนับสนุนงบประมาณส่วนตัวสร้างคอกใหม่เพิ่มขึ้น1คอก รองรับสุนัขได้ประมาณ 100-200 ตัว เพื่อระบายสุนัขจากคอก1,2 และรองรับสุนัขที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จได้ทำการส่งมอบคอกให้เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีใช้ประโยชน์ในการดูแลสุนัขจรจัดต่อไป
คุณกัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวว่า ในประเทศเราไม่เฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรี มีสุนัขจร เยอะมาก ดังนั้นเนื่องจากตัวเองอยู่ในพื้นที่สุพรรณ จึงขอเริ่มให้เป็นจังหวัดตัวอย่าง ความจริงจังหวัดอื่นเขาก็มีศูนย์พักพิงสุนัขจรเหมือนกัน ดีที่สุดก็อยากให้มีศูนย์สุนัขจรทุกจังหวัด อย่างสุพรรณของเราก็มีศูนย์ 3 อำเภอแล้วและจะพยายามให้มีศูนย์ดูแลสุนัขจรทุกอำเภอ ให้หน่วยเคลื่อนที่เข้าไปสู่ชุมชนและไปทำหมันให้สุนัขนั่นคือทางเลือกที่ดีที่สุด เพราะแต่ละศูนย์ก็มีกำลังจำกัดที่จะรับสุนัขเข้ามา ไม่สามารถรับสุนัขจรเข้ามาได้ทั้งหมด วิธีแก้ไขก็คือเราจะรับเฉพาะสุนัขในกรณีหนักๆ หรือสุนัขที่ทำความเดือดร้อนให้ชุมชน มากๆ ส่วนที่ไหนสุนัขอยู่ร่วมกับชุมชนได้ก็อยากฝากชุมชนด้วย จะให้หน่วยเคลื่อนที่สัตวบาล หรือปศุสัตว์เข้าไปหมันให้เพื่อลดจำนวนการแพร่พันธุ์
 นอกจากนี้ก็อยากฝากขอให้พี่น้องประชาชนบ้านไหนที่อยากจะเลี้ยงสุนัขมาดูที่ศูนย์อนุบาลเหล่านี้ เพราะสัตว์จรเหล่านี้เขาน่ารักมากเขาเจียมเนื้อเจียมตัวเพราะเขาเคยถูกทิ้งมาก่อนลำบากมาก่อนไม่ต้องไปซื้อตามร้านขายหรอกมารับตามศูนย์เหล่านี้ได้บุญด้วยได้ช่วยเหลือชีวิตอื่นด้วยดังนั้นถ้าอยากมีสุนัขเลี้ยงช่วยมารับที่ศูนย์เรามีทั้งศูนย์อำเภอเมือง ศูนย์อู่ทอง และศูนย์อำเภอสองพี่น้องด้วย เราพยายามจะมีให้ครบในทุกอำเภอ ในจังหวัดสุพรรณบุรี ขอวิงวอนพี่น้องทั่วประเทศ ทุกจังหวัด ผู้นำชุมชนในแต่ละที่ถ้าช่วยกันทำศูนย์แบบนี้ และช่วยกันดูแลสุนัขจร และทำหมันเราก็จะขจัดปัญหาเหล่านี้ไปได้และเป็นกุศลด้วยพี่น้องประชาชนก็อยู่อย่างสบายใจ 
ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดสุพรรณบุรี แห่งที่ 1 สามารถรับสุนัขได้ประมาณ 300 ตัว แต่ในปัจจุบันตอนนี้มีสุนัข 373 ตัว จึงทำให้ค่อนข้างแออัด การก่อสร้างร้างคอกสุนัขใหม่นี้เพื่อต้องการผ่อนคลายความแออัดของคอก1,2 ที่มีอยู่เดิม เพื่อที่สุนัขจะได้ไม่เครียด และที่เน้นคือเรื่องความสะอาด เนื่องจากบริเวณนี้อยู่ใกล้กองขยะ จะทำให้มีแมงวันเยอะ และมีมูลสุนัขเยอะ และตอนนี้ทางเทศบาลได้เข้ามาเทพื้นปูนซีเมนต์เพื่อไม่ให้แมลงวันแพร่พันธุ์เยอะขึ้น

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม