จังหวัดสุพรรณบุรีจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565

วันนี้(29 เม.ย.65) เวลา 9.00 น. ที่วัดธรรมมงคล ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร  สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 จังหวัดสุพรรณบุรี โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี จัดขึ้นเพื่อยกย่องและชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงานส่งเสริมและสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้าง ลูกจ้างแรงงานในระบบและนอกระบบ เครือข่ายแรงงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของผู้ใช้แรงงานที่ทำประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศและมีส่วนร่วมในกิจกรรมในกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม นอกจากนี้ยัง ถือเป็นโอกาสในการเผยแพร่ประกาศเจตคติของนายจ้าง ลูกจ้างแรงงานทั้งในและนอกระบบ ที่จะร่วมมือกันในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด เพื่อให้สถานประกอบกิจการในจังหวัดสุพรรณบุรีปลอดยาเสพติด
นางสาวสุกัลยา แก้วสม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย กิจกรรมถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่ออุทิศให้แก่ผู้ใช้แรงงานที่ล่วงลับ นิทรรศการป้องกันต้านยาเสพติด กิจกรรมการรับบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดวัดและโรงเรียน และการออกบูธให้คำปรึกษา และบริการต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีประชาชนให้ความสนใจร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม