มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอสองพี่น้อง

     วันนี้ (2 พ.ค.65) เวลา 13.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี โดย นายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี รองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ให้เป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทาน  มอบให้แก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ได้แก่ นางสอิ้ง พึ่งเกตุ อยู่บ้านเลขที่ 46 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโพธิ์  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2565 เวลาประมาณ 17.00 น. โดยบ้านเรือนได้รับความเสียหายบางส่วน

  จากนั้น นายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เดินทางไปยังบ้านเลขที่ 7 ซอยราษฎร์อุทิศ 15 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ นางสาวปรานี กลิ่นคำดี ซึ่งประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 เวลาประมาณ 03.45 น. โดยบ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลัง และนางสาวมณี วิเชียรอินทร อยู่บ้านเลขที่ 28 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง ซึ่งประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2565 เวลาประมาณ 22.30 น. โดยบ้านเรือนได้รับความเสียหายบางส่วน สาเหตุคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร

ทั้งนี้ ครอบครัวของผู้ประสบอัคคีภัย ต่างรู้สึกปลื้มปีติในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย และขอพระราชทานพระราชวโรกาส ถวายสัตย์ปฏิญาณที่จะมุ่งมั่นสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติ ภายใต้พระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม ให้สมกับพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีแก่ปวงพสกนิกรตลอดมา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม