จิตอาสาพระราชทาน จ.สุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันนี้ (4 พ.ค.65) เวลา 9.30 น. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดท่าโขลง ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นางนภัสสร สุวรรณประทีป ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุพรรณบุรี นายปรีชา ทองคำ นายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสาพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนำจิตอาสาพระราชทานถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวคำปฏิญาณ "เราทำความดีด้วยหัวใจ" พร้อมกัน 3 ครั้ง 
จากนั้นร่วมกัน  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์โดยรอบพระอุโบสถและภายในบริเวณวัดท่าโขลง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นับตั้งแต่ที่เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ เมื่อวันที่ 4 พ.ค.2562 และทรงมีพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่า "เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม