จังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันนี้ (1 ก.ค. 65) ที่สนามกีฬาโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการจัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2565 และพิธีเดินสวนสนาม โดยมีคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ เนตรนารี ทุกหมู่เหล่าในจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และรำลึกถึงวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเผยแพร่กิจการลูกเสือให้กว้างขวางยิ่งขึ้น และเพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารีเกิดความสามัคคี และทบทวนคำปฏิญาณ 
นางสาวสุภาวดี มิสุนา ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาในนามคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ เนตรนารีทุกหมู่เหล่า กล่าวว่า สืบเนื่องจากวันที่ 1 กรกฎาคม พุทธศักราช 2454 พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติขึ้น จังถือให้ วันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันสถาปนาจนถึงปัจจุบันในวันนี้ กิจการลูกเสือไทยได้เจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับ
สำนักงานลูกเสือจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของกิจการลูกเสือและสำนักในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย จึงได้จัดงานพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar