รมว.พม. ส่งมอบโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนเชิงสังคม จังหวัดสุพรรณบุรี (อู่ยา 1) รมว.พม. วราวุธ เปิดงานตรุษจีนสุพรรณบุรี มหัศจรรย์ 16 ปี มังกรสวรรค์ สุพรรณบุรี ประกอบพิธี กระทำสัตย์ปฏิญาณ ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ในโอกาสครบรอบ 70 ปี วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2567 รองผู้ว่าฯสุพรรณบุรี นำประชาชนร่วมกิจกรรม“เข้าวัด ทำวัตร วันพฤหัสบดี”ครั้งที่ 78 ที่วัดพังม่วง อำเภอศรีประจันต์ สุพรรณบุรี มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย (พลุระเบิด) จากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ บำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานแก่ผู้วายชนม์ทั้ง 23 ราย

ข่าวเด่น

ข่าวสารกิจกรรมของหน่วยงาน (ตัวอย่างข้อมูล)
ชมข้อมูล

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

banner_GD catalog
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
RUS