กิจกรรมเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติ เนื่องในโอกาสวันที่ระลึก “วันพระราชทานธงชาติไทย” จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการมหกรรมรวมพลคนเสื้อฟ้าปลอดยาเสพติด ปี 2566 ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ และกิจกรรมฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำสำคัญ (ปล่อยปลาลงทุ่ง) ประจำปี 2566 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ประชาชนจิตอาสาชาวสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันมหิดล

ข่าวเด่น

ข่าวสารกิจกรรมของหน่วยงาน (ตัวอย่างข้อมูล)
ชมข้อมูล

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

banner_GD catalog
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government