จังหวัดสุพรรณบุรีประกอบพิธีถวายราชสักการะ และวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565

เช้าวันนี้ (25 เม.ย.2565)นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นประธานประกอบพิธีถวายราชสักการะ และวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565 ณ พระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี ผู้แทนวางพวงมาลาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและปลัดกระทรวงมหาดไทย นอกจากนั้น นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรีและหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมวางพวงมาลา  เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย 

  ในงานมีการแสดงชนไก่ การแสดงรำดาบ และการแสดงการรำเทพบันเทิงถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

        สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชาและพระวิสุทธิกษัตริย์ เสด็จพระราชสมภพเมื่อพุทธศักราช 2098 ณ พระราชวังจันทน์ เมืองพิษณุโลก ขณะที่ทรงพระเยาว์ ทรงใช้ชีวิตอยู่ที่พระราชวังจันทน์ จนกระทั่งพระเจ้าบุเรงนองยกทัพมาตีเมืองพิษณุโลกในสงครามช้างเผือก ทรงขอพระสุพรรณกัลยาและพระนเรศวรไปเป็นองค์ประกันที่หงสาวดี ทำให้พระองค์ต้องจากบ้านเกิดเมืองนอน ตั้งแต่มีพระชนมายุเพียง 9 พรรษา ประทับอยู่กรุงหงสาวดี 8 ปี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อปีพุทธศักราช 2133 ทรงประกาศอิสรภาพให้ชาติไทย ในปีพุทธศักราช 2127 ปี ตลอดพระชนชีพสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำสงครามอย่างกล้าหาญ และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 25 เมษายน พุทธศักราช 2148 รวมพระชนมพรรษา 50 พรรษา/


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม