จ.สุพรรณบุรี จัดประกวดเต้นบาสโลบ (แอโรบิคเพื่อสุขภาพ) รวมพลังประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด รอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัด

วันนี้ (30 ก.ย.64) ที่อาคารโดม 70 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ได้จัดให้มีการประกวด เต้นบาสโลบ (แอโรบิคเพื่อสุขภาพ)  ภายใต้กิจกรรม รวมพลังประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี ประจำปี 2564 โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมกล่าวชื่นชมผู้แทนเข้าร่วมประกวดจากทั้ง 10 อำเภอ  ที่เห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรมเชิงบวกและเห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็นสื่อกลางให้ทุกคนกล้าแสดงออกในการแสดงพลังร่วมกันต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดได้อย่างแท้จริง
สำหรับการประกวดในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญ มาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน ได้แก่ 
นางวรรณา แก้วกว้าง ครูวิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี นายอนันต์ สุขศรี ครูวิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี นายบัณฑูร บุญชู ครูโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี นางกิตติมา ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี 
สำหรับผลการประกวดมีดังนี้ 
ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมอำเภออู่ทอง ได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัลจำนวน 15,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีมอำเภอหนองหญ้าไซ ได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัลจำนวน 11,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีมอำเภอบางปลาม้า ได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัลจำนวน 7,000 บาท
ส่วนอีก 7 ทีมที่เหลือได้รับรางวัลชมเชย รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 3,500 บาท
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยผู้เข้าร่วมประกวดทุกคนต้องผ่านการตรวจ ATK
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม